آموزشی

چرا بازی کردن با اسلایم برای سلامت روان خوب است؟

/post-2

قانون اساسی سازمان بهداشت جهانی بیان می کند: “سلامت حالتی از تندرستی کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی است و صرفاً نبود بیماری یا ضعف نمی باشد”.سلامت روان بخش لازم از تندرستی ماست که اغلب نادیده گرفته شده یا برداشت نادرستی از  آن می شود. بیشتر ما بر بهبود سلامت فیزیکی خود برای سالم بودن تمرکز داریم  و بخش داخلی تندرستی خود را که وضعیت سلامت روان است را نادیده می گیریم.


اسلایم چیست؟

/post-1

اسلایم یک ماده ی خمیر مانند است که می توانید آن را ورز یا ماساژ داده و بکشید همانند خمیر بازی. این خمیر رنگ های مختلفی دارد و می تواند توسط گلوله ها، دکمه های فومی تزئین شود. اسلایم ها نرم و کشش پذیر هستند و این امکان برای شما فراهم می شود که آن ها را فشار داده و به هر شکلی که دوست دارید قالب گیری کنید.